De Teddybeer

Flexibele Opvang

Bij ons is ook flexibele opvang mogelijk. Voor ouders met wisselende roosters is dit ideaal. Op De Teddybeer willen we zo min mogelijk administratieve rompslomp. Vandaar dat de regels met betrekking tot flexibele opvang kort en helder zijn.

  • Om gebruik te maken van flexibele opvang dient u minimaal 1 dag per maand aan opvang af te nemen;
  • Voor flexibele opvang geldt het gewone tarief;
  • Per maand levert u het rooster voor de komende maand in;
  • Het rooster dient uiterlijk 3 weken voor de betreffende maand bekend zijn.
Schuiven naar boven