Open deuren beleid

Om het kind uitdaging te bieden werken wij met het zogenaamde open-deuren-beleid.

Dat wil zeggen dat op bepaalde tijdstippen de deuren van beide verticale groepen open gaan.
Wanneer een kind er behoefte aan heeft, kan en mag hij verder kijken dan zijn eigen vertrouwde lokaal.
Op de gang en in het andere lokaal zijn andere kinderen en pedagogisch medewerksters en
er is ander speelmateriaal aanwezig.

Door de kinderen een ‘open deur’ te bieden verbreed dat hun speelwereld waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen. Er is immers best moed voor nodig om het vertrouwde te verlaten en ‘alleen’ op pad te gaan.
Veel broertjes en zusjes vinden het leuk om elkaar zo toch te zien gedurende de dag.
Als er op een groep een knutsel activiteit wordt georganiseerd dan kunnen alle kinderen daar aan mee doen,
ook al zit het kindje niet op die groep.
Het open-deuren-beleid biedt een kind veel uitdaging.

Schuiven naar boven